LYCKSELETRAVET

Välkommen till Lyckseletravet, den lilla travbanan med de stora visionerna!
Den årliga travveckan med sommarens tre travdagar är den största händelsen vid Lycksele travbana. Travsällskapet arbetar sedan en tid tillbaka på att utveckla travveckan till ett större arrangemang, Hästveckan. Arbetet görs i 
samarbete med andra aktiva föreningar inom hästsporten i Lycksele.
Baninformation. Vår travbana är 1000 m med 200 m upplopp

Länk till hemsida