FROSTI

Frosti islandshästförening är en förening med huvudsäte i Lycksele, och är ansluten till Svenska Islandshästförbundet (SIF). Föreningen anordnar kurser och tävlingar. Bl.a. är Snorri medarrangör i Norrlandsmästerskapen på Wången och anordnar årligen tävlingen "vintertölt". Det bedrivs ungdomsverksamhet och flera medlemmar är aktiva deltagare i aktiviteter av olika slag.

Länk till hemsida