Ordförande: Ann-Charlott Lindström      070-384 72 16

Vice ordförande: Mia Forsgren                073-055 72 60

Övriga styrelsemedlemmar:

 Lennart Magnusson                                 070-346 68 48

 Linda Burman                                           073-034 70 44

 Marica Håkansson